Regional Reference Centre of UNCCD / O nás

O nás

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe.

 

V minulém roce 2014 si svět připomněl už 20. výročí sjednání Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (UNCCD), která se počtem smluvních stran řadí mezi globální mezinárodní smlouvy. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost v dubnu 2000. Součástí UNCCD je od roku 2001 také Příloha V pro naplňování cílů UNCCD v zemích střední a východní Evropy postižených či ohrožených desertifikací (v současnosti je v rámci Přílohy V činných přibližně 22 států, z okolních např. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, pobaltské státy atd.). Příloha přitom zohledňuje zvláštní podmínky a specifika regionu, jako jsou např. různé formy degradace půdy, včetně dopadů sucha a rizika desertifikace v oblastech ohrožených vodní erozí.


Stručné shrnutí poslání Regionálního referenčního centra UNCCD při MENDELU

Databáze Regionálního referenčního centra (RRC) slouží jako informační uzel pro poskytování údajů a zejména odkazů různých zdrojů o půdě a její ochraně zejména v oblasti střední a východní Evropy. RRC v minulosti podporovalo či spoluorganizovalo různé semináře a setkání. Mezi nejvýznamnější patří například workshop zaměřený na externí financování implementace UNCCD ve východoevropském regionu (10-12. září 2008, MENDELU), kterého se zúčastnili zástupci přibližně 20 států (většinou z Ministerstev zemědělství, financí nebo životního prostředí). Mezi další pořádané akce patří i semináře o Suchu (21. 6. 2010 a 7. 10. 2014).

Historie

konec 60-tých a začátek 70-tých let 20.stol.: v důsledku sucha v Sub-Saharské Africe zemřelo více než 200 000 lidí a 1 milion zvířat.

září 1973: vznikla stálá mezistátní komise na kontrolu sucha v Sahelu (CILSS) zahrnuje 9 zemí oblasti Sahelu.

srpen - září 1977: konference OSN o desertifikaci (UNCOD) konaná v Nairobi (Keňa) -- desertifikace je shledána jako celosvětový problém číslo jedna a je přijat plán akcí v boji proti desertifikaci (PACD).

červen 1992: konference OSN o životním prostředí arozvoji (UNCED) konaná v Rio de Janeiru, (Brazílie) -- Summit Země a Agenda 21 se obrátili na valné shromáždění OSN aby byla zřízena mezivládní komise k přípravě právních nástrojů adresovaných na problém desertifikace.

17. června 1994 byla z podnětu Konference OSN o životním prostřed a rozvoji (UNCED) v Paříži přijata Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (dále jen Úmluva).

26. prosince 1996 vstoupila Úmluva v platnost, potom co ji ratifikovalo prvních 50 států.

leden 1999: V Bonnu (Německo) vznikl stálý sekretariát UNCCD.

25. ledna 2000 vyjádřila Česká republika solidaritu s postiženými zeměmi a přistupuje jako 161.stát k Úmluvě.

24. dubna 2000 Česká republika ratifikuje Úmluvu.

11 - 22. prosince 2000na čtvrté konferenci v Bonnu (Německo) COP4 je schválena pátá prováděcí příloha (tzv.Annex V) pro region střední a východní Evropy -- vzniká Východoevropská regionální skupina (Central and Eastern European Regional Group - CEE*)

6.září 2001 vstoupil pro Českou republiku v platnost pátý dodatek (tj.Annex V).

15 - 16.prosince 2003 - konference v Minsku (Bělorusko) - stanoveny prioritní oblasti regionální spolupráce v CEE.

15. prosince 2006 založeno Regionální Referenční Centrum na Mendelově univerzitě v Brně.

* zahrnuje státy: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.