Regional Reference Centre of UNCCD / Best practices/Projekty

Projekty

 

Obecně

Best Practices Databáze

 • WSIS Follow-up (The World Summit on the Information Society and e-Agriculture) např.:
  • Improving the feasibility focus of researches in the agriculture and food sectors (Bulgaria). Conducting research related to the actual needs of the Bulgarian agriculture and accelerated transfer of scientific knowledge and innovation for stabilization and development of the agricultural production in the country: Maintain and create new varieties, hybrids and crop lines and technologies..
  • National Development Plan 2014-2020 (Latvia). The plan is the main medium-term development planning document, part of the "Latvia 2030" sustainable development strategy.
  • Information system of forest fund (Bulgaria) etc.
 • FAO (Good agriculture practices)
 • NRSC (National Resources Conservation Service) USDA - Energy Conservation
 • Good Practices (FAO Case Study Series) or here

Projekty

 • INTERSUCHO - Integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha) se zaměřuje na meteorologické a zěmědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR.
 • European Soil Data Center (ESDAC) hosts deliverables/data/reports of soil relevant projects which have been financed by EU budget
 • SENSOR: Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmental, Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions
 • LUMOCAP - Dynamic land use change modelling for CAP impact assessment on the rural landscape
 • Tématická pracovní skupina "Možnosti zachování plnohodnotného života v oblastech dlouhodobě postižených suchem v Jihomoravském kraji". Zaštiťuje Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kontaktní osoba: Ing. Karel Venera (ředitel odboru KAZV Jihomoravský kraj)
 • Protection and management of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) - preparation of project proposal FM EHP a Norska B/CZ0046/1/0013 (Mendel University in Brno, CZ) Doba řešení projektu: 25.8.2008 - 25.9.2008. Kontaktní osoba: Ing. Petr Kupec, Ph.D. (petr.kupec [at] mendelu.cz)
 • Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie FM EHP a Norska CZ0001-06 (Mendel University in Brno, CZ Univerzita Oslo; Geologický institut Zurich). Doba řešení projektu:20.8.2008 - 17.2.2010. Kontaktní osoba: doc. Ing. Dr. Jindřich Pavliš (jindrich.pavlis [at] mendelu.cz)
 • Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržtelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie. FM EHP a Norska CZ0001-23 (Mendel University in Brno, CZ Norwegian University of Life Sciences). Doba řešení projektu:1.3.2010 - 31.12.2010. Kontaktní osoba: doc. Ing. Dr. Jindřich Pavliš (jindrich.pavlis [at] mendelu.cz)
 • Monitoring the vitality of forest ecosystems exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change. FM EHP a Norska (The Forestry Research Institute of Sweden, SE Norwegian Forest and Landscape Institute) A/CZ0046/2/0009. Doba řešení projektu: 1.5.2009 - 31.12.2010. Kontaktní osoba: Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (roman.gebauer [at] mendelu.cz)
 • Action for Training in Land use And Sustainability (ATLAS). EU Project of 6th FP, Doba řešení projektu: 01.09.2005-28.02.2007. Contact person: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná (stastna@mendelu.cz)
 • Renewal of crop production in semiarid regions of Northern Gobi. Project of MZe-ZRS ČR. Doba řešení projektu: 15.09.2006-20.11.2009. Contact person: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná (stastna@mendelu.cz)
 • Projekt SONDAR (Soil strategy network in the Danube Region) další materiály najdete v složce ke stažení/prezentace nebo na stránkách projektu