Regional Reference Centre of UNCCD / Ke stazeni / Prezentace

Ke stažení

 

(pravým tlačítkem myši na odkaz a "uložit jako")

   

 • Seznam národních a mezinárodních konferencí v roce 2012 ZDE
 • Výběr knih z naší knihovny ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Projekt SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region):
 • Informace o semináři na téma Problematika sucha a možnosti její nápravy. Termín a místo konání 21.6. 2010, Mendelova univerzita v Brně. Více informací ZDE.
  • tiráž sborníku
  • Jiří Hlaváček (ředitel odboru mnohostranných vztahů MŽP) Úvodní slovo (57KB)
  • Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (MENDELU):
   • Představení Regionálního referenčního centra UNCCD - prezentace (6MB), článek (0,5MB)
   • Předpokládané pedoklimatické změnyčlánek (1,4MB)
  • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ČHMÚ): Podnebí ČR a výskyty sucha- prezentace (21MB)
  • RNDr. Mojmír Kohut (ČHMÚ): Metody hodnocení výskytu sucha na území ČR - prezentace (8,3MB)
  • RNDr. Pavel Trnka, CSc. (MENDELU): Možné dusledky déletrvajícího sucha v naší krajině a ve světě - prezentace (3,6MB), článek (0,2MB)
  • Ing. Vítězslav Hybler (MENDELU): Voda jako určující faktor zdravého lužního lesa - prezentace (22MB), článek (0,7MB)

 

 • Informace o semináři zaměřeném na externí financování implementace Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe, ve východoevropském regionu. termín: 10 - 12.9. 2008 místo: MZLU v Brně. Více informací ZDE [48kB - pdf]

 • BRNO - mapa města, MENDELU je ve čtverci C-1, [5,2MB - pdf]
 • prezentace "Vliv klimatické změny na půdní degradaci, návrh adaptačních opatření" ze semináře Návrh a analýza adaptačních opatření na změnu klimatu na území ČR v oblasti zemědělství 14MB [ppt]