Regional Reference Centre of UNCCD / Ke stazeni / Půdní mapy

Půdní mapy


  • Global Soil Map

  • European Soil Data Centre(ESDAC) je evropské tématické centrum pro data související s půdou. Centrum bylo zřízeno na základě rozhodnutí přijatých v rámci Evropské komise DG ENV, DG JRC, ESTAT a Evropské agentury pro životní prostředí. Obsahuje v současné době data a informace o půdě v evropském měřítku. V budoucnu na globální a národní úrovni.