Regional Reference Centre of UNCCD / Events / Sucho

Sucho

seminář

SUCHO A DEGRADACE PŮD V ČESKÉ REPUBLICE -- 2014

který Vám odpoví na aktuální otázky, jako například: Co je vlastně sucho? Jaký je jeho vliv na půdu? Pokud poroste jeho četnost, co to bude znamenat pro naše zemědělství či přírodu?

KDY: 7. října 2014 od 10:00

KDE: Mendelova univerzita v Brně, budova M, učebna M2.12.

Vliv klimatu na vývoj půdy a tím vlastně i celé krajiny je dnes již nesporný. Seminář účastníkům představí aktuální otázky a věříme, že i odpovědi na otázky týkající se sucha a degradace půdy a to nejenom z pohledu půdoznalství, ale i dalších vědních disciplín, jako je rostlinná produkce či klimatologie, lesnictví apod.

Pořadatel: Mendelova univerzita v Brně, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. (VÚRV), s podporou Ministerstva životního prostředí České republiky

Moderátor: Vítězslav Vlček [MENDELU]

PROGRAM (uváděné prezentace i články jsou ve formátu pdf)

  • Vítězslav Vlček [MENDELU]: Krátké představení Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (UNCCD), a Regionálního referenčního centra UNCCD u příležitosti 20. výročí sjednání UNCCD [prezentace]
  • Jaroslav Rožnovský [ČHMÚ]: Podnebí ČR a výskyty sucha [prezentace]
  • Mojmír Kohút [ČHMÚ]: Sucho roku 2013/2014 [prezentace]
  • Vítězslav Vlček [MENDELU]: Klima jako jeden z půdotvorných faktorů, dopady sucha [prezentace][článek]
  • Jana Klimešová [MENDELU]: Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho [prezentace]
  • Jan Haberle [VÚRV]: Kořenový systém plodin a využití dostupné zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi [prezentace]
  • Vítězslav Hybler [MENDELU]: Suchá období jako potenciální ohrožení lužního ekosystému [prezentace][článek]
  • Prostor pro Vaše otázky, příspěvky, náměty, názory

kontakt: xvlcek1@mendelu.cz

Leták Regionálního referenčního centra

Všechny příspěvky ke stažení ve formátu ZIP zde.