Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Regionální Referenční Centrum

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe.

V roce 2024 si svět připomíná již 30. výročí sjednání Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (UNCCD), která se počtem smluvních stran řadí mezi globální mezinárodní smlouvy. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost v dubnu 2000. Součástí UNCCD je od roku 2001 také Příloha V pro naplňování cílů UNCCD v zemích střední a východní Evropy postižených či ohrožených desertifikací (v současnosti je v rámci Přílohy V. činných přibližně 22 států, z okolních např. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, pobaltské státy atd.). Příloha přitom zohledňuje zvláštní podmínky a specifika regionu, jako jsou např. různé formy degradace půdy, včetně dopadů sucha a rizika desertifikace v oblastech ohrožených vodní erozí.

Stručné shrnutí poslání Regionálního referenčního centra UNCCD při MENDELU

Regionální referenční centrum (RRC) hraje klíčovou roli v poskytování informačních zdrojů o půdě a její ochraně ve střední a východní Evropě. Databáze RRC slouží jako centrální uzel pro přístup k údajům a odkazům o této problematice. Díky historii organizace seminářů a setkání, včetně významného workshopu zaměřeného na externí financování implementace UNCCD ve východoevropském regionu, RRC aktivně podporuje výměnu zkušeností a odborný růst v oblasti ochrany půdy. Kromě toho pořádá i semináře o suchu, které přispívají k osvětě o tomto důležitém tématu. Síla RRC spočívá v jeho schopnosti poskytovat informace, organizovat akce a účastnit se mezinárodních iniciativ, což mu umožňuje hrát významnou roli v ochraně půdy a životního prostředí v daném regionu.

1. Poskytování informačních zdrojů o půdě a její ochraně

  • slouží jako databáze poskytující informace o půdě a její ochraně, což je klíčové pro podporu odborné komunity a rozhodovacích procesů.

2. Organizace seminářů a setkání:

  • RRC má historii organizace seminářů a setkání, které přispívají k výměně zkušeností a odbornému růstu v oblasti ochrany půdy. Tyto akce zahrnovaly širokou škálu témat a přilákaly účastníky ze stovek různých organizací a států.

3. Podpora implementace UNCCD ve východoevropském regionu:

  • RRC se podílelo na organizaci významného workshopu zaměřeného na externí financování implementace UNCCD ve východoevropském regionu. Tato akce měla široký dopad a přilákala zástupce z řady států a relevantních ministerstev.

4. Zorganizované semináře o suchu:

  • Semináře o suchu, které RRC pořádalo, představují další příležitost k osvětě o tématu sucha a jeho dopadu na půdu a životní prostředí

Historie

konec 60-tých a začátek 70-tých let 20.stol.: v důsledku sucha v Sub-Saharské Africe zemřelo více než 200 000 lidí a 1 milion zvířat.

září 1973: vznikla stálá mezistátní komise na kontrolu sucha v Sahelu (CILSS) zahrnuje 9 zemí oblasti Sahelu.

srpen - září 1977: konference OSN o desertifikaci (UNCOD) konaná v Nairobi (Keňa) -- desertifikace je shledána jako celosvětový problém číslo jedna a je přijat plán akcí v boji proti desertifikaci (PACD).

červen 1992: konference OSN o životním prostředí arozvoji (UNCED) konaná v Rio de Janeiru, (Brazílie) -- Summit Země a Agenda 21 se obrátili na valné shromáždění OSN aby byla zřízena mezivládní komise k přípravě právních nástrojů adresovaných na problém desertifikace.

17. června 1994 byla z podnětu Konference OSN o životním prostřed a rozvoji (UNCED) v Paříži přijata Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (dále jen Úmluva).

26. prosince 1996 vstoupila Úmluva v platnost, potom co ji ratifikovalo prvních 50 států.

leden 1999: V Bonnu (Německo) vznikl stálý sekretariát UNCCD.

25. ledna 2000 vyjádřila Česká republika solidaritu s postiženými zeměmi a přistupuje jako 161.stát k Úmluvě.

24. dubna 2000 Česká republika ratifikuje Úmluvu.

11 - 22. prosince 2000na čtvrté konferenci v Bonnu (Německo) COP4 je schválena pátá prováděcí příloha (tzv.Annex V) pro region střední a východní Evropy -- vzniká Východoevropská regionální skupina (Central and Eastern European Regional Group - CEE*.

6. září 2001 vstoupil pro Českou republiku v platnost pátý dodatek (tj.Annex V).

15 - 16.prosince 2003 - konference v Minsku (Bělorusko) - stanoveny prioritní oblasti regionální spolupráce v CEE.

15. prosince 2006 založeno Regionální Referenční Centrum na Mendelově univerzitě v Brně.

 

* zahrnuje státy: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.