Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Regionální Referenční Centrum

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe.

V roce 2024 si svět připomíná již 30. výročí sjednání Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (UNCCD), která se počtem smluvních stran řadí mezi globální mezinárodní smlouvy. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost v dubnu 2000. Součástí UNCCD je od roku 2001 také Příloha V pro naplňování cílů UNCCD v zemích střední a východní Evropy postižených či ohrožených desertifikací (v současnosti je v rámci Přílohy V. činných přibližně 22 států, z okolních např. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, pobaltské státy atd.). Příloha přitom zohledňuje zvláštní podmínky a specifika regionu, jako jsou např. různé formy degradace půdy, včetně dopadů sucha a rizika desertifikace v oblastech ohrožených vodní erozí.

Stručné shrnutí poslání Regionálního referenčního centra UNCCD při MENDELU

Regionální referenční centrum (RRC) hraje klíčovou roli v poskytování informačních zdrojů o půdě a její ochraně ve střední a východní Evropě. Databáze RRC slouží jako centrální uzel pro přístup k údajům a odkazům o této problematice. Díky historii organizace seminářů a setkání, včetně významného workshopu zaměřeného na externí financování implementace UNCCD ve východoevropském regionu, RRC aktivně podporuje výměnu zkušeností a odborný růst v oblasti ochrany půdy. Kromě toho pořádá i semináře o suchu, které přispívají k osvětě o tomto důležitém tématu. Síla RRC spočívá v jeho schopnosti poskytovat informace, organizovat akce a účastnit se mezinárodních iniciativ, což mu umožňuje hrát významnou roli v ochraně půdy a životního prostředí v daném regionu.

1. Poskytování informačních zdrojů o půdě a její ochraně

  • slouží jako databáze poskytující informace o půdě a její ochraně, což je klíčové pro podporu odborné komunity a rozhodovacích procesů.

2. Organizace seminářů a setkání:

  • RRC má historii organizace seminářů a setkání, které přispívají k výměně zkušeností a odbornému růstu v oblasti ochrany půdy. Tyto akce zahrnovaly širokou škálu témat a přilákaly účastníky ze stovek různých organizací a států.

3. Podpora implementace UNCCD ve východoevropském regionu:

  • RRC se podílelo na organizaci významného workshopu zaměřeného na externí financování implementace UNCCD ve východoevropském regionu. Tato akce měla široký dopad a přilákala zástupce z řady států a relevantních ministerstev.

4. Zorganizované semináře o suchu:

  • Semináře o suchu, které RRC pořádalo, představují další příležitost k osvětě o tématu sucha a jeho dopadu na půdu a životní prostředí

Historie

konec 60-tých a začátek 70-tých let 20.stol.: v důsledku sucha v Sub-Saharské Africe zemřelo více než 200 000 lidí a 1 milion zvířat.

září 1973: vznikla stálá mezistátní komise na kontrolu sucha v Sahelu (CILSS) zahrnuje 9 zemí oblasti Sahelu.

srpen - září 1977: konference OSN o desertifikaci (UNCOD) konaná v Nairobi (Keňa) -- desertifikace je shledána jako celosvětový problém číslo jedna a je přijat plán akcí v boji proti desertifikaci (PACD).

červen 1992: konference OSN o životním prostředí arozvoji (UNCED) konaná v Rio de Janeiru, (Brazílie) -- Summit Země a Agenda 21 se obrátili na valné shromáždění OSN aby byla zřízena mezivládní komise k přípravě právních nástrojů adresovaných na problém desertifikace.

17. června 1994 byla z podnětu Konference OSN o životním prostřed a rozvoji (UNCED) v Paříži přijata Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (dále jen Úmluva).

26. prosince 1996 vstoupila Úmluva v platnost, potom co ji ratifikovalo prvních 50 států.

leden 1999: V Bonnu (Německo) vznikl stálý sekretariát UNCCD.

25. ledna 2000 vyjádřila Česká republika solidaritu s postiženými zeměmi a přistupuje jako 161.stát k Úmluvě.

24. dubna 2000 Česká republika ratifikuje Úmluvu.

11 - 22. prosince 2000na čtvrté konferenci v Bonnu (Německo) COP4 je schválena pátá prováděcí příloha (tzv.Annex V) pro region střední a východní Evropy -- vzniká Východoevropská regionální skupina (Central and Eastern European Regional Group - CEE*.

6. září 2001 vstoupil pro Českou republiku v platnost pátý dodatek (tj.Annex V).

15 - 16.prosince 2003 - konference v Minsku (Bělorusko) - stanoveny prioritní oblasti regionální spolupráce v CEE.

15. prosince 2006 založeno Regionální Referenční Centrum na Mendelově univerzitě v Brně.

 

* zahrnuje státy: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.